Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Phú Xuyên

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
Phố Guột Phố Guột – Phúc Tiến QT GPP 02 0984869835
Chợ Bái Chợ Bái – Minh Tân QT 25 0973785748
Cầu Giẽ Cầu Giẽ – Đại Xuyên QT 12 01642110767
Chợ Khang Chợ Khang – Khai Thái QT Tân Dược 0985364429
Chợ Lim Chợ Lim QT Tân Dược 02433857432
Chợ Lịm QT Số 11 02433857323
Phú Túc  Phú Túc QT Tân Dược 01649597833
Chợ Phú Minh Số 26 Chợ Phú Minh QT Chị Thoa 0433642490
Đồng Vàng Đồng Vàng – Hoàng Long QT Quang Khải 01699345556
Phúc Tiến Cổ Chế – Phúc Tiến QT Thành Vinh 0974563863
Cổ Chế – Phúc Tiến QT Phú Đức 0989653823
Tiểu khu Mỹ Lâm  Tiểu Khu Mỹ Lâm QT Hà Tây 0919506378

Trên đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Vương Bảo. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1800 1258 để được hướng dẫn cụ thể.

Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Phú Xuyên 1 Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Phú Xuyên 2