Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Quận 11

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
Nguyễn Chí Thanh 596 Nguyễn Chí Thanh – P.7 NT Việt Số 1 02839561247
618 Nguyễn Chí Thanh NT Mỹ Linh 02839560753
608 Nguyễn Chí Thanh, Q. 11 NT Vĩnh Thịnh 02839551091
612 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q. 11 NT Phong Toàn 02822290445
Ông Ích Khiêm 10 Ông ích Khiêm, P.11 NT Kim Loan 0908295306
14 Ông Ích Khiêm NT số 1 02838650988
26 Ông ích Khiêm, F14 NT Nhơn Chung Đường 02838658413
6 Ông Ích Khiêm, P.14 NT Phano 02838487222
Lạc Long Quân 341/K19 Lạc Long Quân NT Phương Nguyên 0936881691
108 Lạc Long Quân, P.3, Q.11 NT An Châu 0938244367
Nguyễn Thị Nhỏ 92 Nguyễn Thị Nhỏ – P.15 NT Việt Đức 0944162569
Lê Đại Hành 395A Lê Đại Hành NT Thiên Vận 0917111868
Đội Cung 144 Đội Cung, P.9 NT Minh phước 0968878936
 148 Đội Cung, Q. 11  NT Lợi Thanh Bình 0981861778
Phú Thọ 39B Phú Thọ, Phường 1 NT Khánh An 01264482726
Đường 3/2 1209 đường 3/2, Phường 6 NT Thuận Khang Dược Hãng 0937223938
Hàn Hải Nguyên 347 Hàn Hải Nguyên, P.2 NT Phano 02838487222
Tuệ Tĩnh 89 Tuệ Tĩnh, Quận 11 NT Hữu Hoàng Phúc 0974486290

Trên đây là danh sách các nhà thuốc có bán sản phẩm Vương Bảo. Nếu bạn không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến hotline (miễn cước) 1800 1258 để được hướng dẫn cụ thể.

Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Quận 11 1 Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Quận 11 2