Danh sách đại lý, nhà thuốc phân phối tại Thái Nguyên

[khachhoi]

1. TP Thái Nguyên

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
Lương Ngọc Quyến 4 Lương Ngọc Quyến NT Kim Thoa 0983656127
14 Lương Ngọc Quyến NT  Hoàng Lan 02083852105
312 Lương Ngọc Quyến CT Phương Bắc 02083855218
316 Lương Ngọc Quyến NT Hiệp Phương 0915363737
477 Lương ngọc quyến QT số 2 0977337553
 292 Lương Ngọc Quyến NT  Bích Vinh 0915200188
 294 Lương Ngọc Quyến NT Cường Hồng 01662302339
 306 Lương Ngọc Quyến  NT Thành Lịch 0868428319
 308 Lương Ngọc Quyến NT Việt Nụ 02083854256
 605 Lương Ngọc Quyến  NT Duy Tân 02083859378
Số 360  Lương Ngọc Quyến NT Việt Mông cổ 0966902974
Số 360  Lương Ngọc Quyến NT Hà Tuyên 0972998068
Số 306  Lương Ngọc Quyến NT Thành Lịch 0983270099
Số 360  Lương Ngọc Quyến NT Thùy Mỵ 02083856082
Số 360  Lương Ngọc Quyến NT 356 0983270099
Số 477  Lương Ngọc Quyến QT Số 1 0977337553
P. Hương Sơn Tổ 2, Vó Ngựa, Hương Sơn NT Hiệp Thúy 01668261266
Tổ 2, Vó Ngựa, Hương Sơn NT Hiếu Hường 0978239164
Tổ 2 – Hương Sơn NT Bắc Hải 0981005009
Cách mạng T8 Đường Cách Mạng Tháng 8 HT Thành Phố 11 0913264574
432/1 Cách Mạng Tháng 8 NT  Đoàn Hùng 02083832264
443/1  Cách Mạng Tháng 8 NT Tuyên Ngần 01629781464
195 Cách Mạng Tháng 8  NT Hoàng Hà 0972118663
145 Cách Mạng Tháng 8  NT Thái Năm 0981398138
 444/1, Cách mạng Tháng 8 NT Hà Lâm 0966874610
442/1 Cách Mạng Tháng 8 NT Phương Đông 0976005052
442/1 Cách Mạng Tháng 8 NT Thùy Trang 0973478404
 944 Cách Mạng Tháng 8 NT Hoa Hải 01663477559
P. Trung Thành Tổ 1-  Trung Thành NT 57 02083 832151
Trung Thành Đường Trung Thành NT Hương Mai 0985258523
Đường Trung Thành NT 57 0914405707
Đường Trung Thành NT Cẩm Phong Sơn 0915015312
Tổ 15 – Tân Thành NT Tân Thành 0974496519
Tổ 15 – Tân Thành NT Hương Tính 02083832631
Trưng Vương P. Trưng Vương NT Vân Hải 02083851689
254 Trưng Vương NT Thành Dung 0985681686
Đường Trưng Vương NT Hà vinh 0976016065
Đường Trưng Vương NT Bình an 197 0914436000
Đường Trưng Vương NT Hương Thảo 02083833487
Đường Trưng Vương NT Vân Hải 01686685705
P. Tân Lập Tổ 16, Tân Lập NT Á Âu 0986662673
P. Thịnh Đán Đối diện Cổng BV A, Tổ 20  Thịnh Đán NT  Thư Thái 02083646502
Đối diện Cổng BV A, Tổ 20  Thịnh Đán NT  Phượng Lê 0983677262
Thịnh Đán NT Thăng Diệp 01638319205
Tổ 17- Thịnh Đán NT Huế Trang 0936736086
Tổ 25, P.Thịnh Đán NT Thăng Diệp 0919256646
Chợ Chè Cổng Chợ Chè – Phú Lương NT Cường Huyền 01676111277
Dương Tự Minh  184 Dương Tự Minh QT A15 0987119428
 626 Dương Tự Minh Quầy  A14 0977008245
 965 Dương Tự Minh NT Hưu Yến 0962832119
995- Dương Tự Minh NT Hữu Yến 0962832119
Minh Cầu Đường Minh Cầu NT Đức Thiện 0987930859
Đường Minh Cầu NT Bảo Trà 0974923999
BV Đa khoa Kiot cổng BV đa khoa Thái Nguyên  NT Ngọc Nghĩa 01672393840
Kíôt  2 BV Đa Khoa Thái Nguyên  NT Hải Bình 0974286968
Gia Sàng  Kiốt chợ Gia Sàng  NT Sơn Anh 0945908280
Kiốt chợ Gia Sàng NT Duệ Chi 0978131789
Chợ Gia Sàng Nt Hương Thắng 0973406751
Đường Gia Sàng NT Ngọc Hà 0868987828
Đường Gia Sàng NT Yến Tú 0985075522
Đường Tròn Đường Tròn – Đồng Quang QT TP 2 0977337553
Chợ Tê Ba Nhất Chợ Tê Ba Nhât  NT Ba Hạnh 0943653814
Kiots Chợ Tê Ba Nhất QT Ba Hạnh 0943653814
Kiots Chợ Tê Ba Nhất NT Linh linh 0982682794
Kiots Chợ Tê Ba Nhất NT Hà Linh 01653078915
P. Tích Lương P. Tích Lương NT Minh Bảo 0983821868
P. Tích Lương NT Gia Hân 0976489723
Phan Đình Phùng 48 Phan Đình Phùng CT Tuyên Thân 01699903388
Đường Phan Đình Phùng NT Thái Nguyên 0971343526
Đường Phan Đình Phùng NT Quỳnh Nguyên 0971343526
Đường Phan Đình Phùng NT Ngọc Nhung 0981277299
Chợ Hanh Chợ Hanh Phú Bình QT  2 Phú Bình 0977869132
Gia Sàng Gia Sàng NT Thùy Trang 0977810990
Xã Quyết Thắng Tổ 10 Xã Quyết Thắng NT Phan Thùy 0976485622
P. Phú Xá Tổ 17- Phú xá NT Gia Hân 01672133015
Tổ 11- P Phú xá NTTrần Hưng 0978378606
Tổ 11- P Phú xá NT Huy Huyền 0988399734
Tổ 19 – Phú Xá NT Xuân Thông 0987023555
P. Túc Duyên Tổ 1-Túc Duyên NT Phong Sáu 0982996997
Túc Duyên NT Phong Sáu 0982996997
Đối diện chợ Túc Duyên NT Việt Hà 0974434088
Chợ Thái Kiot 1- Tầng 2- Chợ Thái QT Hồng Nhung 02083856671
Phố Cột Cờ 185- Phố Cột Cờ NT Hoàng Hiền 0985896213
P. Cam Giá Tổ 3- Cam Giá NT Dũng Hoa 0944277454
Tổ 9 – Cam Giá QT  Vũ Hương 0965330518
Tổ 3 – Cam Giá NT Dũng Hoa 0869906360
Tổ 1 – Cam Giá NT Hiếu Hường 1 0868428319
Minh Cầu Chợ Minh Cầu NT Bảo Trà 0974923999
Đường  Minh cầu NT Minh Cầu 0974058068
BV Gang Thép Cổng BV Gang thép NT Bắc Hải 0981005009
Phố Chó Phố Chó nt-tú vân 0913085662
Phố Chó NT Bình Vân 0986885012
Đường Bắc Kạn SN 247/1 Đường Bắc Kạn NT Ngọc Hảo 0915169533
Chợ Đồng Quang Chợ Đồng Quang NT Quang Trung 0986803259
Xã Thịnh Đức Thịnh Đạn, Thịnh Đức NT Số 6 0982034987
Đường Thống Nhất Đường Thống Nhất NT Phương Huy 0983523583
SN 44A Thống Nhất, P. Thịnh Đức NT Hồng Tuyến 0982751440
Quán Triều Quán Triều NT Thảo Vân 0984632797
Xã Tân Cương Xóm Nam Đồng, Xã Tân Cương NT Thành Phượng 01635277562
Hồ Đắc Tử Di Đường Hồ Đắc Tử Di, đối diện BV lao Phổi NT Gia Bảo 0981400115
Chợ khu nam Chợ khu nam NT Hằng Hải 0912456783
Trường cấp 2 Nha Trang Đối diện trường cấp 2 Nha Trang NT Quang Hưng 0974663614
Phố Hương Đường Phố Hương NT Lan Đức 0975123890
Chợ Khu Tây Đối diện chợ Khu tây NT Trường Đĩnh 01234564487
Xuân Hòa Đường Xuân hòa NT Xuân Hòa 01683147102
Tân Lập 922 Đường Tân Lập QT Số 4 0949370817
Cổng BV Lao Cổng BV Lao NT Hồng Hạnh 0975486540

 

2. Thị xã Sông Công

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
Sông Công  Xóm giáo xứ, TP Sông Công QT Liên Minh 0984496630
CMT8 Số 150 Cách mạng tháng 8 NT Trịnh Văn Diện 0988439756
P. Cải Đan P. Cải Đan HT Sông Công 01266311407
Cải Đan HT Trung Hằng 0972024589
P. Phố Cò Tổ 2, Phố Cò NT  Thúy Ngọc 0912019460
P. Thắng Lợi Tổ 3 Phường Thắng lợi NT Thu Thịnh 02083862349
TX Sông công NT Ngọc Quỳnh 0988453931
Xã Tân Quang Tổ 3 – Xã Tân Quang QT Sơn Thùy 0986964514
Trường CĐ Luyện Kim Ngã 3 Trường CĐ Luyện Kim QT Cường Tuyết 0904000878
Xã Lương Sơn Xã Lương Sơn – TP Sông Công QT Lương Sơn 0963637575
Đường Mỏ Chè Số 150 Đường Mỏ Chè NT Châm Tuân 0986390590
Số 150 Đường Mỏ Chè NT Trịnh Văn Diện 0904008878
Đường Mỏ Chè QT Thu minh 01687932799
Đường Chiến Thắng NT số 10 01686648574
Đường Chiến Thắng NT Minh Thu 01266311407
Đường Chiến Thắng NT Giang Yến 01236633883
Chợ Phố Cò Kiot chợ Phố Cò QT Số 3 01697425868
Kiot chợ Phố Cò NT Trung hằng 0972024589
Bệnh viện C Đối diện BV C NT Trần Quốc Toản 0916442558

 

3. Huyện Đồng Hỷ

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Hóa Thượng Xóm Gò Cao – Hóa Thượng QT Vi Linh 0983185009
TT Chùa Hang TT Chùa Hang  QT Liên Phương 0984823027
Tổ 17 – TT Chùa Hang QT  1- CT Dược 0981557590
Tổ 17 – TT Chùa Hang QT Phương Linh 0962888136
SN 59 Tổ 14, TT Chùa Hang NT Thuận Hải 0977008824
Xã Cao Ngạn Cao Ngạn, Đồng Hỷ QT Thanh Hoa 0977154586
Xã Núi Voi Núi Voi, Đồng Hỷ QT Duy Linh 0973989375
Xã Đồng Bẩm Xóm Ao Voi, Xã Đồng Bẩm QT Lan Hoa 0975353696
TT Trại Cau TT Trại Cau QT Số 6 01697853846
Chợ Nam Hòa Chợ Nam Hòa QT Tùng Hiền 0986984954
Đồng Hỷ QT Số 3 01666189443

 

4. Huyện Phổ Yên

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
TT Phổ Yên TT Phổ Yên NT Khánh Ly 0986474181
TT Phổ Yên NT Uyển Cần 0983193441
TT Ba Hàng 344 Thị Trấn Ba Hàng QT Khánh Ly 0986441323
Tiểu Khu 3 Thị Trấn Ba Hàng NT  Uyển Cần 0983193441
TT2 TT2 – Phổ Yên QT Hương Giang 0977202005
Tiểu khu 3 Tiểu khu 3 – TT Phổ Yên QT Số 10 0985739345
Tiểu khu 3 – TT Phổ Yên QT Thanh Khương 0964323656
Cổng NM Z131 Cổng NM Z131 NT Toàn Phương 0983703475
Cổng NM Z131 NT Phương Hiền 0869338968
Tổ 3 Tổ 3- TX Phổ yên NT Huyền Trâm 0982907888
Tiểu khu 3 QT Quý Lan 0977728709
Tổ 10 Tổ 10 NT Thắng Hương 0967080055
Ngã 3 Tân Hương Ngã 3 Tân Hương NT Khánh Chi 0915644292
Tiểu khu 2 Tiểu khu 2 QT Số 6 0974549398
Cầu Rẽo Cầu Rẽo – Phổ yên NT Linh  Hương 01633443719

 

5. Huyện Phú Lương

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Gốc Bàng Gốc Bàng- Phú Lương QT Thanh Hoa 0974039568
TT Đu TT Đu HT Phú Lương 0985946962
TT Đu QT Cô Nguyên 0915126426
TT Đu HT Phú Lương 0987667012
TT Đu QT Tùng Lâm 0984203535
Xã Phấn Mễ Phấn Mễ QT Nguyệt Trực 01662693356
Phấn Mễ QT Lý Oanh 0977724468
Bệnh viện Phú Lương BVĐK Phú Lương QT Luyện Mão 01638706578
Xã Cổ Lũ Bờ Đậu, X Cổ Lũ QT Kim Oanh 0978695221
Xã Sơn Cẩm Chợ Gốc Bàng, Xã Sơn Cẩm QT Hà Linh 0975642379
Chợ Gốc Bàng, Xã Sơn Cẩm HT Bích Lan 0986517860
Xã Ôn Lương Xã Ôn Lương QT Thủy Triều 0977677124

 

6. Huyện Phú Bình

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
TT Hương Sơn Tổ 4, Thị Trấn Hương Sơn QT Thi Vân 0912478799
Tổ 17- TT Hương Sơn QT Minh Hải 01669543338
Tổ 2 – TT Hương Sơn NT Số 11 01689505730
TT Hương Sơn – gần UBND huyện QT Minh Hải 01669543338
Điềm Thụy  Đường Tròn – Điềm Thụy QT Thủy Tiên 0985117577
Khu CN Điềm Thụy NT Hoàng Hạnh 0975485540
Đường Tròn – Điềm thụy QT Thủy Tiên 0985117577
Khu CN Điềm Thụy QT Hương Lan 0985891266
Đường Tròn Đường tròn Phú Bình QT Ánh Dương 0985891266
Phố Gốc Táo  Phố Gốc táo – Dương Thành QT Số 10 0964957234
Xã Hà Châu Hà Châu QT Số 16 02083567544
Chợ Hanh Chợ Hanh QT Số 2 01639638668

 

7. Huyện Đại Từ

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
TT Đại Từ Phố Đình – Đại Từ NT Hoàng Chiểu 0977423908
TT Đại Từ NT Mùi Phúc 0985377817
TT Hùng Sơn TT Hùng Sơn QT Nguyên Tuấn 0976175266
TT Hùng Sơn QT Hường Hợi 0945534888
TT Hùng Sơn QT Dung Huy 0914656220
TT  Hùng Sơn QT Tú Quyên 0974897879
TT Hùng Sơn QT Thanh Nguyệt 0984812466
Xã Mỹ Yên Xóm Trung Tâm QT Thanh Mai 01689166494
TT Yên Lãng TT Yên Lãng QT Tùng Hoa 0961028164
TT Yên Lãng QT Hồng Chiêm 01676575358
Xã Yên Lãng QT Thùy Lâm 01672596268
Xã Văn Yên Văn Yên QT Khắc Phương 0983105194
Xã Bình Sơn Bình Sơn QT Hồng Thịnh 0973928928
Xã Ký Phú Xóm Chợ, Ký Phú QT Thu Trang 0973045264
Xã Hà Thượng Xóm 13, Xã Hà Thượng QT Hằng Sáu 01677783270
Hồ Núi Cốc Hồ Núi Cốc, Đại Từ NT Minh Lý 01683894521

 

8. Huyện Định Hóa

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
Xã Bình Yên Xã Bình Yên QT Bảo Ngọc 0975224536
TT Chợ Chu TT Chợ Chu, Định Hóa QT Thu Uyên 0913961362
Xóm Lảng Chuối, TT Chợ Chu QT Vương Thảo 0989175140

 

9. Huyện Võ Nhai

TÊN ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ TÊN NT SỐ ĐIỆN THOẠI
TT Đình Cả 307 Phố Thái Long, TT Đình Cả QT Thắng Hằng 0912710717
TT Đình Cả QT Phước Quyên 0973266773

Sản phẩm không phải là thuốc không thay thế thuốc chữa bệnh

Hiệu quả nhanh hay chậm phụ thuộc vào cơ địa mỗi người

X

Tạo tài khoản

Xin chào! Hãy tạo tài khoản mà bạn muốn

This field type has no output

Khi bạn nhấn vào nút Tạo Tài Khoản dưới đây thì có nghĩa là bạn đã đồng ý với các
Điều khoản và Quy định của Tuyentienliet.com.vn

Vui lòng xác nhận qua mail

X

Đăng nhập

Chào bạn hãy đăng nhập để gửi bài viết

Tư vấn sức khỏe trực tuyến

TắT

Chỉ cần đặt câu hỏi, chuyên gia sẽ gọi lại tư vấn cụ thể cho bạn

X

Để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất vui lòng điền thông tin chính xác!

Gửi câu hỏi

Kết nối qua Zalo: +84941542266 để được tư vấn